Torpet Sörtorp

under Holmen i Holmens rote

Torpet Sörtorp var troligen samma ställe som senare kallades NYHAGEN eller ROM. År 1843 inflyttade från ROM under Högsbäck Johannes Andersson och Bolla Jonsdotter. Johannes var under mitten 1800-talet intagen för livstids straffarbete men frigavs år 1869 och köpte en gård i Holmen. Sista skrivna på stället var enkan Johanna Henningsdotter-Lind i början av 1900-talet. År 1944 köper Hagbert Johansson från Perstorp stället.