Torpet Mostugan

under Holmen i Holmens rote

Olika namn på stället har förekommit: Ledet, Pilastugan och Moledet. Ledet har varit bebott sedan omkring år 1780. Gustav Johansson-Pihl och hustrun Britta Stina inflyttar från torpet Övratorp år 1865. Pihl dör år 1866 och makan och fem döttrar flyttar år 1870, enligt uppgift hade de det fattigt.