Torpet Fisklösen

under Tumbäck i Starbäcks rote

Redan år 1809 kommer avskedade soldaten Johannes Magnusson Sköld hit från Starbäck. Med sig har han hustru och tre barn. Johannes dör 1828 men hustrun Britta Stina Nilsdotter bor kvar till 1830 då hon flyttar till Stora Slätthult. Från år 1837 har Fiskalösen bebotts av skogvaktare med familjer. Först i raden var Gustaf Fredrich Hultqvist som flyttar 1849. Därefter kom Svante Mauritz Wahlberg som flyttar 1854 då skogvaktare Johannis Pettersson med hustrun Stina Lisa Johansdotter samt fyra barn kommer hit. De sista som bott här är torparen Anders Petter Gustafsson med hustru och åtta barn. De kom från Sandhem 1885 och flyttar 1891 till Baltak