Torpet Nolängen

under Stora Slätthult i Flatereds rote

Finns markerad på karta upprättad 1870 över Stora Slätthult.