Torpet Moen / Skrabbängen

under Ekebäcken i Fjällböls rote