Backstugan Ljunghem

under Kråkeryd i Högsbäcks rote

Backstugan byggdes av Karl Johan Larsson som flyttar hit med sin familj från Lilla Flittered år 1881. Karl Larsson brukade troligen även Nybygget under Kråkeryd (ca 300 m västerut) då han bodde i Ljunghem. Familjen bor kvar till år 1899 då de flyttar till Ängen vid Gubbhulan. Backstugan fanns bara under en kort tid i slutet på 1800-talet och revs troligen kring sekelskiftet.