Backstugan Middagsmärket

under Gölan i Gölhults rote

1802 kommer stataren Anders Håkansson med familj hit. Han dör 1814 och änkan bor kvar till sin död 1820. Åren därefter fram till 1851 bodde här tre gamla pigor och fem andra åldringar samt en ung familj. Därefter står stugan tom till år 1874, då arbetaren Alfred Florin med hustru och tre barn flyttar in. År 1876 kommer arbetaren Johan Gustafsson med familj hit. De bor här till 1887. År 1888 kommer undantagsänkan Stina Andersdotter med tre barn. Stina bor kvar här till sin död 1906. År 1911 köper skomakaren Carl Rickard E Berglund stället och han och hustrun Elin bor här tillsammans med modern, Lotta Berglund. Lotta dör 1931 och hustrun Elin avlider här 1938.