Torpet Sörtorp

under Slättebråten i Holmens rote

Från Munkaskog kom 1868 skräddaren Johannes Andersson hit med hustrun Stina Andersdotter samt en son. Sörtorp är då en förpantning men friköps från gården 1927. Ytterligare fyra familjer bor här innan skomakaren Karl Otto Johansson med familj kom hit 1907 från Slättebråten. Karl Otto dog 1929 men hustrun Ellen Josefina Tingman bodde kvar till omkring 1960 då hon flyttade till sonen Karl Albert Filip i Mullsjö. Sonen Karl var även han skomakarmästare.