Backstugan Annikes stuga

under Daräng i Darängs rote

Stugan uppkallad efter Annika Bengtsdotter. Hon var född år 1767 och var dotter till Bengt Svensson-Darbäck. Fadern var soldat på Nr 549, Daräng Nolgården. Annika sägs ha drunknat i ån Suttran (nuvarande Hökesån) i april år 1840, där hon fastnat i en alebuske. Höjden intill kallas "Annikesbacke". Under kriget mot Ryssland år 1742 kommenderades fadern att följa med på galären Åkerhielm och blev under arbetet i Lovisa "skadad i sidan så att ett revben är avslagit". Till skillnad från många av hans kamrater kom han hem med livet i behåll och dog i Daräng år 1783, 79 år gammal.