Torpet Rödåns folkskola

under Rödån i Fjällböls rote

1870 - 1950