Gården Knutshult

under Darängs rote

D 16

Fd gård

Namnet Knutshult är efter förste innehavaren som hette Knut. År 1566 skulle Anders i Knutshult erlägga 1/2 skäppa malt och 1 skäppa råg i tionde. I jordeboken år 1692 är Nils Brahe upptagen som ägare. Omkring år 1840/50 övergår ägandet till gården Eskhult. År 1853 kommer änkefru kaptenskan Maria Christina Richter, född Mellberg år 1804 i Hakarp hit med sin familj. Änkan flyttar år 1881 till Lund. På 1890-talet arrenderas Knutshult av skollärare Lyckander, född i Barnarp. År 1895 dör här Johan Bernard Hallkvist i Gastrisk feber. Husen revs på 1920-talet.