Torpet Pokebo

under Karshult i Mobos rote

Torpet Pokebo nämns första gången 1805, då Sven Svensson och hustrun Elin Pehrsdotter får dottern Stina Lotta. Sedan tidigare bor här två gamla änkor. År 1849 kommer torparen Johan Peter Håkansson hit med sin familj. Han friköper torpet ca. 1861 och blir hemmansägare på 1/16 mantal. Drängen på gården, Johan August Andersson från Jönköping, övertar sedan hemmanet år 1905 och fördubblar arealen till 1/8 mantal. Johan August avlider 1932, men änkan, Sofia Charlotta, och sonen Anders Gustaf Emilsson brukar gården vidare i 10 år