Backstugan Holmen

under Hackeberg i Starbäcks rote

Backstugan Holmen finns med på häradsekonomiska kartan från 1877 och är belägen strax öster om jordtorpet Lindholmen.