Torpet Hultet

under Lindhult i Darängs rote

Första gången omnämnt 1862 då torparen Anders Johan Zackrisson född 1826 i Gustav Adolf kommer hit med hustrun Gustava Svensdotter född 1827 i Härja samt 5 barn. Ursprungliga husen är rivna och nuvarande husen hitflyttade år 1936 eller 1937 från Sotar-Klas vid Kroksjöarna. Huset flyttades hit av Karl Einar Johansson född 1894 och hans hustru Signe Maria Svensson född 1899. Huset revs 2014.