Backstugan Lilla Svenshult 2

under Svenshult i Gölhults rote

Från ca 1870 till år 1890 är det i kyrkoböckerna noterat två ägare på stället och båda är upptagna under torpet Lilla Svenshult, se GÖ 148. Denna stuga ligger bara ca 20 meter väster om bostället på torpet och är därför troligen bostad åt någon av ägarna. Det går inte att finna något separat boställe noterat för denna plats i kyrkoböckerna. Backstugan vid Lilla Svenshult (Bäckebo Mo) finns markerad på Häradsekonomiska kartan år 1877.