Backstugan Ekelund 2

under Stora Kärr i Hallebos rote

Uppfördes runt år 1860 då torpet med samma namn revs och flyttades hit. Torpet var beläget ca 100 meter norr om backstugan. Enkan Maria Kristina Joelsdotter var den som sist bodde i backstugan. Hon kom från Gustav Adolf år 1899 och flyttade år 1911.