Askebohl. ödehemman

under Skämningsfors i Skämningsforss rote

Ödehemman redan 1686 lagt till Skämningsfors