Soldattorpet STP no 533, Kvarnekulla, Skarab. Reg.

under Kvarnekulla i Starbäcks rote

Skaraborgs regemente, Wartofta kompani, nr 533. Soldatboställe för Kvarekulla soldatrote. År 1683 antogs Johan Håkansson som soldat i Kvarnekulla. På karta från 1686 låg soldatbostället 400m öster om väg 195 söder om Knipån. Soldattorpet flyttades under 1800-talets första hälft till denna plats. (väster om Kvarnekulla 300m söder om Knipån). Torpet beboddes av totalt 13 stycken soldater. Den sista soldaten var Axel Reinhold Magnusson Lund som fick avsked år 1912. (källa : Alnefelt)