Backstugan Grantorpet

under Lilla Fiskebäck i Hallebos rote

Grantorpet var tidigare ett torp. År 1838 kommer från en backstuga under Ekeberg Andreas Johansson med hustrun Anna Eriksdotter. Andreas dör år 1858 och Anna dör år 1876. Grantorpet blev backstuga år 1864 då Anders Johan Gustafsson kom hit med hustru och fem barn. De sista som bor här är Alfred Svensson, född år 1863 i Habo med hustrun Anna Matilda Nilsdotter, född år 1867 samt fjorton barn. De kom hit år 1920 då Alfred började arbeta vid järnvägen. De flyttar innan år 1937 och är de sista kända som bott här.