Backstugan Älghagens backstuga

under Elghagen i Holmens rote

Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.