Rödjelyckan

under Julared i Flatereds rote

Backstugan byggdes i mitten av 1800-talet. Första kända som bor här är enkan Maja Lisa Johans- dotter. Hon kom hit år 1855 med 3 barn. Smeden Johan Sandberg med hustru och ett barn bodde här mellan år 1863 och 1890. "Jonta-Jon" hyrar här som nygift i slutet av 1800-talet.