Torpet Tallehof

under Tumbäck i Starbäcks rote

Husen är troligen hitflyttade från torpet Fintorp under Tumbäck i början på 1800-talet. År 1821 bodde här Gustav Galant, född 1804 i Småhaga under Dykärr, med modern Johanna Förberg, född år 1761 i Jäboruder. År 1899 bodde här Torparen Karl August Nilsson med fru och fem barn. Husen är nu raserade.