Soldattorpet STP no 530, Flittered, Skarab. Reg.

under Stora Flittered i Gullskogs rote

Ett stort antal soldater har bott på detta soldattorp allt sedan den förste kände soldaten Olof Persson, antogs år 1679. Bland soldatnamnen finns Flitt, Siberg, Björk och Sträng. Gabriel Siberg, född omkr. 1718, antogs 1741 och var år 1742 kommenderad på galären Åkerhielm. Han dog detta år under återmarschen från kriget i Finland. August Albin Gustavsson Sträng, född 1877, antogs 1895, erhöll Skyttemärket år 1900 och fick avsked 1901: ”Tjänt utmärkt väl”. Han flyttade till Södertälje och han är den sista soldaten som bott här. Torpet hyrs sedan ut åren 1903-07.