Torpet Berget

under Svenshult i Gölhults rote

Berget var ett torp under Svenshult fram till Laga skiftet år 1833-34, och därefter är stället benämnt som en egen brukningsgård. G.M. Sager på Ryfors köper år 1834 Berget och fyra fastigheter av Svenshult samt Bruket - Sätersfors. I köpebrevet 1834 är Svenshults fastigheter endast omnämnda som 49/192 mtl, dessa avser här Nolbo, Hästhagen, Korpåsen, Berget och skogsskiftet Fällorna. Dessa fastigheter var kvar i Sagers ägor fram till 1926. År 1926 köper Alexander Verner Svenningsson Berget, som han då har arrenderat och brukat i 20 år. Torpet är omnämnt som Kopperberg - Berget fram till ca år 1750 och därefter används bara namnet Berget för bostället. Torpet Berget finns markerad på Habo sockenkarta från år 1710, på Laga skifteskartan år 1833-34 och på alla därefter ritade kartor.