Backstugan Skogslund (Styrebo)

under Risbro i Darängs rote