Backstugan Grantorpet

under Kärnekulla i Hallebos rote

År 1814 kommer Nils Jansson och hustrun Maria Abrahamssdotter hit från Bränninge. Nils dör 1816 och änkan Maria bor kvar till 1838 då hon flyttar till fattigstugan. Back- stugan kallas runt 1830 även för Busebo. Från Stora Fiskebäck kommer 1863 Petter Johansson Panzar med familj. De bor kvar till 1872 då de flyttar till Bränninge. Samma år kommer från Kråkeryd skomakaren Johannes Andersson med familj vilka flyttar 1879 till Gunnarsbo. Avskedade soldaten Johannes Andersson Lejon med hustrun Kajsa Larsdotter kommer hit 1879 från Elmberget. Hustrun dör 1889. Johannes bor kvar till sin död 1916 och är den siste som bott här. Huset borta sedan länge.