Backstugan Bruks Krogen

under Svenshult i Gölhults rote

Det är svårt att säga om det varit en krog för masugnen och smedjan, men det har med all sannolikhet varit en stuga för pigor och drängar på Bruket. Från år 1883 till 1925 är inga boende noterade på Krogen, de kan ha varit skrivna på Bruket eller har stugan varit obebodd. Första gången namnet Bruks Krogen nämns i husförhörslängden är år 1810 och då bodde pigan Stina Andersdotter här. Hon var dotter till sågaren Anders Jönsson och Maria Johansdotter. Stina var född på Bruket år 1767. Den sista som var skriven här innan Sven Nordström kom hit, var änkan Lovisa Pettersdotter. Hon flyttar härifrån 1882 till Gustav Adolf. Stället kallas även ”Norströms Stûva”. Detta efter Sven Nordström som kom hit 1926 och byggde sig en ny stuga på tomten omkring år 1930. Från år 1935 heter stället Forshem.