Kvarnen Tegelbruket Carlslund

under Lindhult i Darängs rote

År 1854 kommer från Bjurbäck tegelslagaren Johan Bergander med hustru 3 barn och sonhustru. Johan dör år 1866 och då tar sonen Claes över som tegelslagare fram till år 1877 då familjen flyttar till tegelbruket på Eskhult. Sedan kommer 1878 från Kvarnekulla Johannes Johansson Blixt hit med hustru och 4 barn. De flyttar till Grevbäck år 1879 och är de sista kända som bott här. Byggnaderna är borta sedan länge.