Torpet Tolåsen

under Svenshult i Gölhults rote

Tålåsen var ett torp under Svenshult fram till Laga skiftet år 1833-34, i samband med skiftet köper Jonas Nilsson torpet och stället benämns därefter som en egen brukningsgård. Jonas Nilssons släkt bebor och äger Tålåsen fortfarande. Torpet har haft flera olika namn under åren som, Tolahemmet, Nolgården, Tolåsen, Tålåseskiften, Nohlgården och från ca 1870 heter stället Tålåsen. Torpet finns markerad på Habo sockenkarta från år 1710, på Laga skifteskartan år 1833-34 och på alla därefter gjorda kartor.