Backstugan Mofällan

under Munkaskog i Högsbäcks rote

Backstugan kallas även Mostugan samt ”Brittes”. Huset uppfördes omkring år 1850 av Sven Pettersson och hans hustru Britta Maria Pettersdotter. De kom hit från Högsbäcks kvarn. Av Britta Maria har stället kommit att kallas ”Brittes”. Britta Maria blev änka år 1867 men bodde kvar i stugan en bit in på 1900-talet. Därefter har ingen bott på stället.