Torpet Västerled

under Amurliden i Flatereds rote

I arvet efter Gustav Andersson i Amurliden tilldelas dottern Ingeborg Gustafsdotter torpet Vesterled år 1774. Ingeborg var då gift med faktorismeden Sven Larsson Stadig. Deras son Gustaf Svensson kallas senare Tingman och bodde på Gillesbråten. År 1810 flyttade Jan Andersson hit från Ekeberg och gifte sig med Ingeborgs dotter Lena Svensdotter. Jan och Lena bor här resten av sina liv. På 1920-talet bodde här Gottfrid Sköld, den siste som bodde här var Frans Axelsson. Husen flyttades omkring år 1943 till Nyborg utmed "EPA-vägen".