Torpet Tuppås

under Dykärr i Gölhults rote

Tuppås var först ett torp under Dykärr men blev en backstuga efter enskiftet på Dykärr då torpets mark togs i anspråk för det nya soldattorpet. Gammalt torp, redan år 1731 dör här Kerstin Olufsdotter. Många familjer verkar ha bott här samtidigt, så det måste varit trångt. Den sista som bodde här var inhyses änkan Maria Nilsdotter som 1848 flyttar till ett undantag under Stora Gölhult. Därefter tomt.