Backstugan Lövhyddan

under Karstorp i Baskarps rote

Stugan är troligen flyttad hit från en backstuga som låg nära ”Krones”, efter laga skiftet 1832 i Karstorp. 1838 kom systern till gårdens ägare, änkan Johanna Svangren hit från Björstorp. Johanna dör 1870 men hennes dotter Mathilda bor kvar till sin död 1904. Hjalmar Jacobsson med familj kom hit 1921 och han byggde till norra delen av huset strax efteråt. Familjen flyttade 1927 till Sjogerdala. 1928 kom korgmakare John Rickard Johansson hit med familj från Trellebacken. De flyttar 1937 till Olsbacka under Karstorp.