Soldattorpet STP no 537, Hjortes, Skarab. Reg.

under Gäbo i Gölhults rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns "Jäbo Soldatboställe" markerat och det är därmed ett av de äldsta registrerade soldattorpen som finns på karta i Habo kommun. Ett flertal soldater har bott på soldattorpet sedan den förste soldaten Lars Arvidsson, antogs år 1685. Bland soldatnamnen finns Dalman, Oblyg, Färm, Brink och Hjort. Sven Olofsson Oblyg, född 1744 antogs 1768, blev befordrad 1778 till korpral och bevistade kriget mot Ryssland 1788-90. Anders Andersson Färm, född 1776, antogs 1809. Han var med i kriget mot Napoleon 1813-14. Han fick avsked 1834. Siste soldaten Karl Johan Samuelsson Hjort, född 1871, antogs år 1892 och bodde kvar här till sin död 1933. Han erhöll 1921 Svärdsmedaljen. Torpet är numera fritidsbostad.