Gården Hackebo

under Starbäcks rote

ST 8

Troligen låg Hackebo under Tumbäck redan år 1399. Hackebo nämns första gången i jordeboken år 1540. I jordeboken för år 1692 upptages Nils Brahe såsom ägare av Hackebo. (källa Karl Ringqvist). Gårdens placering kan man se på 1786 års Laga Skifteskarta. År 1920 bor här Torpare Karl Gustaf Johansson med familj. Byggnaderna är raserade.