Torpet Lunnebacken (Nolgärdet)

under Lunnebacken i Flatereds rote

Gården tillkom omkring år 1850. Petter Karlsson överlåter sin gård i Lunnebacken till sin son Carl Johan Pettersson och bygger då ”Nolgärdet”. Petter dör år 1875 och hustrun Johanna flyttar till backstugan Mosseberg under Skogshemmet. Deras dotter Maja Greta gifter sig med Anders Johansson i Skogshemmet år 1851. Gården är öde år 1892. När husen revs är okänt.