Backstugan Sandkullen

under Stora Fiskebäck i Hallebos rote

Finns med på Häradsekonomiska kartan från 1877.