Torpet Spången

under Amurliden i Flatereds rote

År 1774 bodde här torpare Sven Andersson och hans hustru Ingrid Larsdotter. Någon gång mellan åren 1800 – 1806 bor här änkan Kerstin Gustavsdotter, dotter till Gustav Andersson i Amurliden. Hon fick i ett arvsskifte år 1774 rätten att bo på torpet under sin livstid. Kerstins son Magnus Bengtsson gifter sig med Kerstin Abrahamsdotter. Deras son Johannes Magnusson gifter sig 25 januari år 1845 med Katrina Svensdotter och får en dotter Lovisa. Lovisa Johansdotter gifter sig med Aron Levin Samuelsson och får en son Karl Simon (Ringqvist) född 15 augusti år 1883. Husen flyttades strax efter år 1900.