Torpet Nybygget

under Svenshult i Gölhults rote

På Habo socken karta från år 1710 är Nybygget markerat och det är därmed ett bland de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo socken. Torpet är första gången upptaget i kyrkoböckerna år 1700 och då bebos stället av Pär Jonsson med familj. Vid Laga skiftet år 1833-34 köper Petter Boman ”Bygga fjärdingen” och då flyttar han med familj till stället, han bor kvar här fram till sin död år 1858. Torpets ursprungliga plats finns även markerad på Laga skifteskartan år 1833-34.