Backstugan Långalyckan

under Långhult i Gullskogs rote

Backstugan kallas även ”Svantes”. Den första kända som bor här är änkan Annika, född 1775, och hennes fyra barn. De flyttar och 1827 kommer soldaten Långs änka, Annika Christophersdotter som bor här till sin död 1845. År 1838, kommer Gustaf Johannesson, född 1795, med sin familj. Han avlider 1846, men änkan Johanna Johansdotter, född 1805, och barnen bor kvar. Efter hennes död 1878 övertas backstugan av dottern Johanna och mågen Svante Andersson, född 1839. Svante dör 1918 och änkan Johanna Gustafsdotter flyttar 1922, men avlider i socknen 1925. De är de sista kända som bott i backstugan.