Backstugan Järphult Backstuga

under Järphult i Baskarps rote

Finns markerat (3) på Häradsekonomiska kartan år 1877