Backstugan Jerstorp

under Holmen i Holmens rote

Gustav Nyberg bygger Jerstorp omkring år 1875 och flyttar hit med familjen, hustrun Gustava och 5 barn. Sönerna Johan och Adel flyttar efter föräldrarnas död till Missionshuset i Habo år 1908. Backstugan rivs år 1910 ,en väl murad källare ligger kvar på gärdet.