Torpet Blombacka (17)

under Tumbäck i Starbäcks rote

Första gången som Blombacka nämns är år 1875 och här bodde då arbetaren Karl Herman Glans med sin familj. Mellan åren 1892 - 1899 bor här fd soldaten Karl Johansson Skytt med familj i Blombacka. De sista kända som bor här är Frans Oskar Ohlsson med familj. De kommer hit från Rävåsen och bor kvar till år 1920. Blombacka är betecknad som backstuga (17) på häradsekonomiska kartan från 1877.