Hagalund

under Karstorp i Baskarps rote

Huset byggdes 1889 åt änkan Gustafva Charlotta Carlén, född Werre, och hennes tre barn. Barnen flyttar ut och änkan dör 1900. Ytterligare fyra familjer bor här innan Karl Emil Svensson, ”Vela-Karl” flyttar hit 1940 med hustrun Augusta och sonen Arvid, vilken samma år flyttar hit mangårds- byggnaden från Sjogerdala för att ha den som snickarbod. Karl Emil bor kvar tills han dör 1962.