Backstugan RatteLisas

under Kämparp i Högsbäcks rote

RatteLisa hade en mjölkhare. När RatteLisa yste, stängde ungdomarna utespjället. Ligger på Kämparps skogsskift vid Åsebygd.