Torpet Flinkan

under STP-Förarebostället Hästebäcken, Skarab. Reg. i Fjällböls rote