Kvarnen Rödåns Västra Kvarn

under Rödån i Fjällböls rote