Gården Simonstorp

under Starbäcks rote

ST 19

Gården finns markerad på 1786 års Laga Skifteskarta