Backstugan Dalens bs vid Äggamossen

under Dalen i Gölhults rote

Backstugan finns markerad på "torpgruppens vita ek-blad" och den ligger i norra kanten av Äggamossen.