Torpet Nyborg

under Kvill i Högsbäcks rote

De första som bodde här var Mårten Nilsson och hans hustru Stina Jonsdotter. De kom hit år 1812. Efter Mårten kallas stället även "Mårtes". Därefter bodde ytterligare 4 familjer här mellan åren 1846 och 1887. Då kommer Johan Frans Oskar Rinaldo hit med 4 barn. Om Johan Rinaldo är den siste som bor på här är inte helt klarlagt. Enligt Isac Johansson i Ekered lär en Bohlin ha bott här efter Rinaldo. Husen är borta sedan sekelskiftet. Grunden raserads tyvärr då skogsbilvägen hit anlades. Tidigare fanns en stig från Mårtes till Lilla Bäckebo men den är inte möjlig att återfinna efter senaste skogsavverkningen.